׳גלי החזקה׳ – התנהגות גילאי מטבעות ומה ניתן ללמוד מהם?

דור שחר, אנליסט שמנתח את הבלוקצ'יין, מסביר בטור דעה נוסף מה הם גלי החזקה ומה ניתן ללמוד מהם על פי גילאי המטבעות.
אונצ'יין

לכל ביטקוין יש את הגיל שלו בהתאם לכמות ׳ימי מטבע׳ שהוא צבר מהפעם האחרונה שהוא בוזבז והמשתתפים השונים בשוק מחזיקים מטבעות בהתאם לתפיסת השוק והאסטרטגיה שלהם: ככל שמטבע ׳מתבגר׳ והופך זקן יותר, אנו יכולים להסיק כי הוא מוחזק על ידי קטגוריית משתתפים ספציפית כגון מחזיקים לטווח ארוך (HODLers), ולהפך. כאשר הוא מבוזבז וצובר ׳ימי מטבע׳ מועטים אנו נסיק כי הוא מוחזק אצל סוחרים וספקולטורים. 

במאמר זה אמשיך ואסקור מדד נוסף מקטגוריית ׳אורך החיים׳, המדד נקרא ׳גלי החזקה׳ – HODL Waves.

׳גלי החזקה׳ – HODL Waves

המדד מספק מבט רחב (מאקרו) על חלוקת הגילאים של מטבעות בהיצע הקיים, ומציג מידע על השינויים שיש בגילאי המטבעות המתרחשים בשל החזקת המטבעות או הבזבוז שלהם. 

הודלרים

 

המדד אוגד את היצע המטבעות לתוך קטגוריות תלויות גיל, ומציג אותן באמצעות רצועות צבע שונות כאשר עובי כל להקה פרופורציונלי לחלקו מתוך ההיצע הכולל. 

לכן, המדד מספק הסתכלות רחבה על חלוקת הגילאים של המטבעות, ושינויים בחלוקה הזאת כאשר מטבעות ׳מתבגרים׳ או מבוזבזים. שינויים בהתבגרות המטבעות כתוצאה מבזבוז או החזקה ממושכת יבוא לידי ביטוי בשינויים בעובי רצועות הצבע לאורך זמן. 

  • עובי של רצועות ׳גלי החזקה׳ – מציג את הכמות הפרופורציונלית של אותה קטגוריה גיל מההיצע הקיים. 
  • צבירה והחזקה – התנהגות כזו תגרום להתבגרות של מטבעות. מטבעות צעירים יהפכו למטבעות ׳זקנים׳. לפיכך, מטבעות יעברו מרצועות גיל צעירות לרצועות גיל זקנות. תופעה כזו נותנת אינדיקציה כי ישנו שכנוע להחזיק את המטבע לטווח ארוך יחד עם ירידה בהיצע הנזיל (מאחר ומטבעות המוחזקים לטווח ארוך לרב עוברים לארנקים קרים ואינם נזילים יותר בזירות מסחר). 
  • בזבוז מטבעות זקנים – לתוך ההיצע הקיים (מטבעות זקנים הופכים לצעירים) יביא לכך שרצועות גיל צעירות (צבעים חמים) יהפכו עבות יותר ויתפסו יותר מקום במדד. זה עלול להעיד על ירידה בשכנוע של מחזיקים לטווח ארוך להחזיק את המטבע ועלייה בהיצע המטבעות הנזילים מאחר ומטבעות זקנים חוזרים להיצע הפעיל כמטבעות נזילים.
  • בזבוז מטבעות צעירים – יסווג אותם מחדש כמטבעות צעירים וישפיע ישירות על רצועות גיל של מטבעות צעירים (צבעים חמים). 
  • התבגרות של מטבעות צעירים למטבעות זקנים התעכב מאחר ולוקח זמן עד שהמטבעות מגיעים לגיל בו הם עוברים ללהקת גיל חדשה. 

אינדיקציות המדד

כפי שציינתי, המדד מספק מבט מאקרו על גילאי המטבעות באופן פרופורציונלי להיצע הקיים. לפיכך, הוא עוזר לאמוד את היחס בין מחזיקים לטווח ארוך למחזיקים לטווח קצר.

בנוסף המדד יכול לספק מידע היכן מתרחשים שינויים בחלוקת הגילאים הבאים לידי ביטוי בעלייה בעובי של רצועות גיל זקנות כתוצאה מהתבגרות של מטבעות או עלייה בעובי של רצועות גיל צעירות כתוצאה מבזבוז של מטבעות זקנים והפיכתם למטבעות צעירים. 

המדד יכול לספק מידע בנוגע לתמונה הרחבה וגם כן מידע בנוגע להתנהגות הבזבוזים של להקת גיל ספציפית. 

  • מטבעות אבודים או 'ישנים' (צבעים קרים כהים) – מטבעות הזקנים מחמש שנים בקושי מבוזבזים, לרב נחשבים כמטבעות אבודים או לא נספרים כחלק מההיצע הפעיל (Circulating Supply). לאורך זמן רצועות הגיל הללו נוטות להתעבות לאור העובדה שמטבעות אבודים ממשיכים להזדקן ומטבעות מההיצע הקיים מתבגרים ונכנסים לקטגוריות הגיל הללו. 
  • מטבעות זקנים (צבעים כהים) – מטבעות בטווח הגילאים שנה עד חמש שנים לרב נחשבים כמטבעות המוחזקים על ידי מחזיקים לטווח ארוך (HODLers) או הכסף החכם. המשתתפים הללו לרב נוטים לצבור מטבעות זולים בשווקים דוביים, להחזיק אותם לאורך זמן בארנק קר ולמכור מטבעות יקרים בשווקים שוריים. רצועות הצבע של מטבעות זקנים משתנות בעובי במהלך מחזורי שוק (Market Cycles) ונוטות להתעבות בתקופות של צבירה (Accumulation) ולהתכווץ בתקופות של עליות כאשר מטבעות זקנים מבוזבזים בחזרה להיצע הפעיל. 
  • מטבעות צעירים (צבעים חמים) – מטבעות הצעירים משישה חודשים לרב נחשבים כמטבעות צעירים המהווים חלק ניכר מהפעילות היומיומית של הבלוקצ'יין. מטבעות צעירים רבים מוחזקים על ידי ספקולנטים וסוחרים ולכן סביר שימשיכו להתבזבז ולהישאר צעירים. רצועות הצבע של מטבעות צעירים נעות בקורלציה הפוכה לרצועות הצבע של מטבעות זקנים – מתעבים כאשר מטבעות זקנים מבוזבזים ומתכווצים כאשר מטבעות זקנים נשארים רדומים ומזדקנים.

מחזיקים לטווח ארוך יאספו חלק מהמטבעות הצעירים יעבירו אותם לארנקים קרים להחזקה לטווח ארוך, שם באופן הדרגתי המטבעות יתבגרו. יהיה עיכוב בין תקופת האיסוף (Accumulation) לבין ההתעבות של רצועות הצבע המאפיינות מטבעות זקנים שיתרחש רק כאשר המטבעות יתבגרו לכדי הגיל המינימלי של רצועת גיל מסוימת.

קריאת המדד בפועל 

ניתן לכבות רצועות גיל מסוימת על מנת לנתח קטגוריית גיל ספציפית. 

מטבעות צעירים

במדד למטה כל המטבעות הזקנים משישה חודשים מכובים, זאת על מנת להתמקד במטבעות צעירים. 

ניתן לראות, לקראת שיאי סייקל, ישנו שיא בכמות המטבעות הצעירים הנגרם כתוצאה מכך שמחזיקים לטווח ארוך וה'כסף החכם' מבזבזים מטבעות זקנים ומממשים רווחים לתוך חוזק השוק. התופעה מספקת מבט על התנהגותם של מחזיקים לטווח ארוך המשקיעים על פי אסטרטגיה ארוכת טווח שמבזבזים מטבעות זקנים ומחזירים אותם לאספקה הפעילה לפיכך גדלה האספקה הנזילה (מטבעות זקנים הופכים לצעירים = נזילים). 

חשוב לציין, בזבוז מטבעות זקנים משפיע באופן מיידי על עובי רצועות הגיל של מטבעות צעירים (הצעירים מגיל של שישה חודשים). 

הודלר

מטבעות זקנים

המדד למטה מציג את אך ורק את המטבעות הזקנים בגילאים בין שנה לחמש שנים, זאת על מנת להראות את התנודתיות של הזדקנות המטבעות בין סייקלים. נתעלם ממטבעות בגילאי חמש שנים ואילך מאחר שהם עלולים להיות מטבעות אבודים שיצאו מההיצע הפעיל ולכן סבירות נמוכה מאוד שהתבזבזו. בנוסף נכבה את המטבעות הצעירים על מנת להתמקד במטבעות הזקנים.

רצועות הצבע של מטבעות זקנים נוטות להגיע לשיא לקראת סוף השוק הדובי של הסייקל ותחילת השוק השורי של הסייקל בגלל עיכוב בהתבגרות המטבעות הבאה לידי ביטוי במדד רק לאחר מטבעות מגיעים לרף המינימלי של רצועת גיל המאפיינת מטבעות זקנים. 

  • רצועת הצבע הצהובה של שנה עד שנתיים תתחיל לגדול רק כאשר מטבעות שנאספו לפני שנה יתחילו להתבגר לכדי מטבעות בני שנה. 
  • רצועות הצבע הירוקות של שנתיים ואילך התעכבו שנה לאחר גדילת הרצועה הצהובה, ויגיעו לשיא בשלב מסוים. שלאחריו יתחילו להתכווץ כאשר מטבעות זקנים מבוזבזים בשווקים שוריים לתוך חוזק השוק. התופעה מסמלת מימוש רווחים על ידי מחזיקים לטווח ארוך וה׳כסף החכם׳.

הודלרים

 

קבלו את העדכונים והחדשות הכי חמות מעולם הקריפטו ישירות למייל שלכם:

שתפו:

דור שחר

דור שחר

חוקר ביטקוין וניתוח על בסיס הבלוקצ'יין, משקיע ומנהל החזקות ביטקוין. למעקב בטוויטר: https://twitter.com/dorinvesting
דור שחר

דור שחר

חוקר ביטקוין וניתוח על בסיס הבלוקצ'יין, משקיע ומנהל החזקות ביטקוין. למעקב בטוויטר: https://twitter.com/dorinvesting

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מומחה מומלץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

cropped-logo-cryptojungle-2.png

להתחברות מלאו שם משתמש וסיסמה

דילוג לתוכן